Name – Daiya

Gender – Female

Origin – Polish

Meaning – The Polish name Daiya means – present