Name – Sherissa

Gender – Female

Origin – French

Meaning – The French name Sherissa means – a form of Sherry, Sheryl