Name – Shalon

Gender – Female

Origin – Armenian

Meaning – The Armenian name Shalon means – a short form of Shalona