Name – Saniyah

Gender – Female

Origin – Sanskrit

Meaning – The Sanskrit name Saniyah means – a form of Sanya