Name – Saniya

Gender – Female

Origin – Sanskrit

Meaning – The Sanskrit name Saniya means – a familiar form of Sanya