Name – Glenna

Gender – Female

Origin – Irish

Meaning – The Irish name Glenna means – valey, glen